• Klokker
 • Kundetjeneste
 • Personvernpolicy
 • Personvernpolicy — Scandinavian Luxury AB — oppdatert 2019-02-28


  Ditt personvern er viktig for oss, og målsettingen er å ha et svært høyt nivå på datasikkerheten vår. Vi kommer ikke til å selge opplysningene dine videre til andre virksomheter.

  I teksten under finner du opplysninger om hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Hvis du har noen spørsmål, er det bare å kontakte oss.

  Ansvarlig for personopplysninger
  Scandinavian Luxury AB, org. nr 556721-6170, med adresse Brunnsgatan 21 A, 111 38 Stockholm, er personopplysningsansvarlig for firmaets behandling av personopplysninger.

  Når samler vi inn opplysningene dine?
  Når du besøker plattformen vår, når du kjøper varene våre og når du kontakter kundeservicen vår, må vi samle inn og behandle personopplysningene dine. Informasjonen som vi samler inn ved et kjøp er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg som kunde.

  Hva samler vi inn om deg som kunde?
  De opplysningene vi samler inn om deg som gjennomfører kjøp og bruker våre support-tjenester er følgende:

  1. Ved kjøp samler vi inn
  Navn
  E-postadresse
  Personnummer (avhengig av betalingsmåte)
  Adresse (Faktura- samt leveringsadresse)
  Telefonnummer
  IP-adresse
  Betalingsinformasjon
  Betalingshistorikk
  Informasjon om kjøpet ditt (produkter)
  Din innstilling til å motta nyhetsbrev

  Behandling
  * Kontroll av mulige betalingsmåter — dette kan inkludere en kredittvurdering
  * Leveranse av bestilling
  * Håndtering av reklamasjoner og garantisaker

  Rettslig grunnlag
  Disse opplysningene behandler vi for å kunne fullføre avtalen vi har inngått med deg. Hvis vi ikke hadde fått disse opplysningene, ville vi ikke vært i stand til å inngå en avtale med deg som kunde.

  Lagringsperiode
  Vi lagrer disse opplysningene i minst 84 måneder (7 år) etter fullført leveranse og betaling. Dette er for å kunne håndtere alle typer reklamasjoner og garantisaker på en tilfredsstillende måte for deg som forbruker.

  2. Kundeservice-saker
  Navn
  E-post
  Adresse (Faktura- samt leveringsadresse)
  Telefonnummer
  IP-adresse
  Kjøpshistorikk
  Tekniske opplysninger i forbindelse med maskinvaren din

  Behandling
  * Utredning av klager
  * Utredning av supportsaker (inkluderer teknisk support)

  Rettslig grunnlag
  Vi lagrer disse opplysningene fordi vi anser det som en del av vår felles interesse å løse eventuelle problemer som har oppstått på en tilfredsstillende måte for begge parter.

  Lagringsperiode
  Vi lagrer disse opplysningene i minst 84 måneder (7 år) for å kunne håndtere alle typer reklamasjoner og garantisaker på en tilfredsstillende måte for deg som forbruker.

  3. Datalogger
  Tekniske opplysninger i forbindelse med maskinvare
  Navn
  E-postadresse
  IP-adresse
  Personnummer (kun i enkelte tilfeller)

  Behandling
  * Utredning av klager
  * Utredning av supportsaker (inkluderer teknisk support)

  Rettslig grunnlag
  Vi lagrer disse opplysningene fordi vi anser det som en del av vår felles interesse å løse de problemene som har oppstått, eller som kan oppstå, på en tilfredsstillende måte for begge parter. Dette inkluderer også eventuelle rettslige forpliktelser som kan oppstå ved misbruk av tjenesten vår.

  Lagringsperiode
  Vi lagrer disse opplysningene maks 1 måned for kontinuerlig å kunne forbedre applikasjonen vår, og for å sikre at alt er blitt korrekt rundt kjøpet ditt.

  Hvilke kilder henter vi opplysningene dine fra?
  Utover de opplysningene du gir oss, samler vi også i enkelte tilfeller inn:
  1. Opplysninger om kredittverdighet fra opplysningsbyrå, banker eller byråer for kredittvurdering
  2. Opplysninger om adresse for å sikre at vi har registrert den riktige adressen din.

  Hvem deler vi opplysningene dine med?
  - Varetransportører (Logistikk- og spedisjonsfirma)
  - Betalingsløsninger
  - Markedsføring (for nyhetsbrevene våre og å gi deg muligheten til å kommentere vår service og våre produkter)
  - Statlige myndigheter (hvis dette er lovpålagt)

  Hvis vi deler personopplysninger med et firma som selv er personopplysningsansvarlig, gjelder dette firmaets policy for behandling av personopplysninger.

  Hvor behandler vi opplysningene dine?
  Vårt mål er at alle personopplysningene dine skal behandles innenfor EU/EØS. Alle IT-systemene våre befinner seg per i dag innenfor EU/EØS.

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
  Vi lagrer ikke opplysningene dine lenger enn vi behøver ut ifra hvilket formål lagringen har. Opplysninger om lagringstid finner du i delen «Hva samler vi inn om deg som kunde».

  Hvilke rettigheter har du som registrert?
  - Rett til tilgang
  Du kan maksimalt be om et utdrag én gang per år, hvor du på en tydelig måte redegjør for hvilken informasjon du ønsker å motta. Dette gjør du ved å kontakte oss med kontaktinformasjonen vi har oppgitt.

  - Rett til rettelse, begrensning eller sletting
  Du har rett til å be om å korrigere opplysninger hvis du oppdager feil på informasjon. Du har også rett til å be om å få slettet data som vi behandler om deg. Du har også rett til å be om en begrensning i bruken av dataene dine, for eksempel hvis du har bedt om korrigering av enkelte opplysninger.

  - Rett til å flytte data
  Når du har oppgitt personopplysningene dine, har du i enkelte tilfeller rett til å hente ut og bruke personopplysningene dine andre steder (retten til dataportabilitet) hos andre personopplysningsansvarlige. Vi er pålagt å legge til rette for en slik overflytting av personopplysninger. En forutsetning er at vi behandler personopplysningene med støtte i form av et samtykke fra deg, eller for å oppfylle en avtale med deg. Dette vil kun gjelde personopplysninger som du selv har oppgitt.

  Hvordan håndterer vi personnummer?
  Vi bruker personnummeret ditt i de tilfeller det er behov for det. Enten for å gjøre det lettere for deg som kunde, eller for å kunne gjennomføre kontroller som bare er mulig med personnummer. Personnumre fjernes fra systemet vårt umiddelbart når de ikke trengs lenger.

  Hvordan beskyttes personopplysningene dine?
  Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene dine ikke havner i feil hender.

  Datatilsyn
  Stedlige datatilsyn skal sørge for at vi følger gjeldende lovgivning. Hvis du anser at vi håndterer personopplysninger på en feilaktig måte, kan du sende en klage til Datatilsynet.

  Hvordan kontakter du oss i forbindelse med spørsmål om datasikkerheten vår?
  Du kan alltid få svar på spørsmål ved å kontakte vår kundeservice på e-post. E-postadressen er support@urverket.no

  Dette dokumentet er levende og vil bli oppdatert fortløpende når vi gjennomfører endringer. Du kan alltid laste ned dokumentet fra nettsiden vår, og du vil kunne se hvilken dato det ble oppdatert sist.